Menu Close

Аеродром

СПОРТСКИ АЕРОДРОМ „ШТИП“

Аеродромот е оддалечен 4км северо-западно од градот Штип. Наменет е за воздухопловно-спортски активности. 

Пистата се наоѓа на 309мнв. со правец на протегање од 144°-324°. Полетно-слетна патека: 14/32 со димензии 1000х100м.

Пистата е тревната и не е опремена со светлосна сигнализација за во ноќни услови. Покрај пистата се наоѓа хангар и платформа на која можат да се сместат повеќе воздухоплови.На овој аеродром можат да оперираат воздухоплови со максимална тежина до 5700кг. На аеродромот се користи само гориво од типот АБ 100/130.  

Радиофрекфенцијата за сите спортски аеродроми е 123.50 Mhz. Координатите на средината од пистата (ARP): N 41° 45′ 33.3″ E 22° 08′ 52.5″

Школски круг за авиони за писта 14/32 е источен школски круг со висина од 1000 ft QFE, додека за едрилици важи истиот школски круг со тоа што за писта 32 зона за работа со едрилици е над хангар и понатаму се користи лев школски круг. За едрилици школскиот круг за писта 14 е ист како и за авионите со тоа што зоната за работа со едрилици е на источната страна од ПСП. Школскиот круг за едрилици за писта 14 е лев.

Школски круг за едрилици (Писта 14), зона за едрилици е означена со (R)

Школски круг за авиони (Писта 14/32), висина 1000 ft QFE

Школски круг за едрилици (Писта 32), зона за едрилици е означена со (R)

Важни информации!!! Задолжителна најава за сите авиони и едрилици пред слетување или полетување од Штип на 123.50 Mhz или на телефон 070/438-163

Препреки во околина на аеродром На југоисток од референтна точка (ARP) се наоѓа антена висока 120 метри и пред праг на 32 писта има далековод.